Đồ gia dụng

Sắp xếp
 • Máy Hàn Miệng Túi SmartSealer được thiết kế nhỏ gọn.
 • Bảo quản thức ăn khô, lạnh, tươi sống ; tránh mất nước, mất màu sắc tự nhiên của thực phẩm.
 • Giúp giảm diện tích sử dụng trong tủ lạnh hơn dùng hộp nhựa.
 • Bảo quản thực phẩm, đồ dùng sạch sẽ, tránh vi khuẩn gây hại xâm nhập.
 • Sử dụng sức nóng điện tử, cách sử dụng đơn giản.
 • Phương pháp bảo quản hiện đại và tiết kiệm.
 • Thích hợp bảo quản thực phẩm trong mùa hè
40.000đ
 • Máy Hàn Miệng Túi Super Sealer được thiết kế nhỏ gọn.
 • Bảo quản thức ăn khô, lạnh, tươi sống ; tránh mất nước, mất màu sắc tự nhiên của thực phẩm.
 • Giúp giảm diện tích sử dụng trong tủ lạnh hơn dùng hộp nhựa.
 • Bảo quản thực phẩm, đồ dùng sạch sẽ, tránh vi khuẩn gây hại xâm nhập.
 • Sử dụng sức nóng điện tử, cách sử dụng đơn giản.
 • Phương pháp bảo quản hiện đại và tiết kiệm.
 • Thích hợp bảo quản thực phẩm trong mùa hè
40.000đ
 • Máy Hàn Miệng Túi Super Sealer được thiết kế nhỏ gọn.
 • Bảo quản thức ăn khô, lạnh, tươi sống ; tránh mất nước, mất màu sắc tự nhiên của thực phẩm.
 • Giúp giảm diện tích sử dụng trong tủ lạnh hơn dùng hộp nhựa.
 • Bảo quản thực phẩm, đồ dùng sạch sẽ, tránh vi khuẩn gây hại xâm nhập.
 • Sử dụng sức nóng điện tử, cách sử dụng đơn giản.
 • Phương pháp bảo quản hiện đại và tiết kiệm.
 • Thích hợp bảo quản thực phẩm trong mùa hè
20.000đ
 • Máy Hàn Miệng Túi Super Sealer được thiết kế nhỏ gọn.
 • Bảo quản thức ăn khô, lạnh, tươi sống ; tránh mất nước, mất màu sắc tự nhiên của thực phẩm.
 • Giúp giảm diện tích sử dụng trong tủ lạnh hơn dùng hộp nhựa.
 • Bảo quản thực phẩm, đồ dùng sạch sẽ, tránh vi khuẩn gây hại xâm nhập.
 • Sử dụng sức nóng điện tử, cách sử dụng đơn giản.
 • Phương pháp bảo quản hiện đại và tiết kiệm.
 • Thích hợp bảo quản thực phẩm trong mùa hè
40.000đ
 • Máy Hàn Miệng Túi Super Sealer được thiết kế nhỏ gọn.
 • Bảo quản thức ăn khô, lạnh, tươi sống ; tránh mất nước, mất màu sắc tự nhiên của thực phẩm.
 • Giúp giảm diện tích sử dụng trong tủ lạnh hơn dùng hộp nhựa.
 • Bảo quản thực phẩm, đồ dùng sạch sẽ, tránh vi khuẩn gây hại xâm nhập.
 • Sử dụng sức nóng điện tử, cách sử dụng đơn giản.
 • Phương pháp bảo quản hiện đại và tiết kiệm.
 • Thích hợp bảo quản thực phẩm trong mùa hè
40.000đ
loading...
Gọi (+84) 09025 777 63